ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

ยากลุ่ม Tetracycline

ยากลุ่ม Erythromicin

ยากลุ่ม Quinolone