ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

ยากลุ่ม Tetracycline

  • Tetracycline
  • Doxycycline

ยากลุ่ม Erythromicin

  • Erythromycin
  • Clarithromycin
  • Azithromycin

ยากลุ่ม Quinolone

  • Norfloxacin
  • Ciprofloxacin
  • Ofloxacin