บัญญัติ 10 ประการในการป้องกันมะเร็ง จากสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งชาติของอเมริกา

1ต้องรักษาน้ำหนักให้เหมาะสม

อาหารป้องกันมะเร็ง

รักษาน้ำหนักให้เหมาะสมโดยมีดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 18.5-25 (คุณมีดัชนีมวลกายเท่าไรอ่านที่นี่) การที่มีน้ำหนักปกติจะทำให้สุขภาพโดยรวมดี ลดการเกิดโรคเบาหวานและโรคหัวใจ ที่สำคัญยังลดการเกิดโรคมะเร็ง ลำไส้ใหญ่ ตับอ่อน และเยื่อบุมดลูก

2ให้ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที

การออกกำลังกายจะป้องกันน้ำหนักเกิน รักษาสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย เพราะการที่มีระดับฮอร์โมนสูงจะเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งการออกกำลังกายยังทำให้ระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้น ระบบย่อยอาหารดีขึ้นรับประทานอาหารได้มากขึ้นและได้สารอาหารที่ต้านมะเร็งมากขึ้นโดยที่ไม่อ้วน อ่านเรื่องการออกกำลังที่นี่

3หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่หวานหรือมีพลังงานสูง

เลือกรับประทานอาหารที่มีพลังงานต่ำจะทำให้เรารับประทานอาหารได้มากเช่นแอปเปิ้ล การรับประทานอาหารที่มีพลังงานสูง(มักจะมีน้ำตาลและไขมันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ)จะทำให้มีน้ำหนักเกิน สำหรับน้ำผลไม้แนะนำให้ไม่เกินวันละแก้ว

4รับประทานผัก ผลไม้ ธัญพืชให้มากรวมทั้งถั่ว

ประมาณว่าอาหารหนึ่งมื้อให้มีผักผลไม้และถั่วประมาณสองในสามของอาหารที่รับประทาน เนื่องจากการรับประทานผักผลไม้จะลดการเกิดมะเร็งได้หลายอวัยวะ เนื่องจากผักและผลไม้มีแร่ฐาตุและวิตามินที่เสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย และมีสารเคมีที่ป้องกันเซลล์จากสารก่อมะเร็ง และใยอาหารช่วยทำให้ลำไส้ทำงานดีขึ้น

5จำกัดการบริโภคเนื้อที่มีสีแดง

เช่นเนื้อวัว หมู แพะ และหลีกเลี่ยงอาหารปรุงเสร็จ เช่นฮอดดอก แฮม ไส้กรอก เบคอน เป็นต้น จาการศึกษาพบว่าผู้ที่รับประทานเนื้อแดงมากจะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เนื่องจาก ฐาตุเหล็กในเนื้อสัตว์จะทำลายเยื่อบุลำไส้ใหญ่ ให้รับประทานเนื้อแดงไม่เกิดสัปดาห์ละครึ่งกิโลกรัม อาหารสำเร็จเช่น แฮม เบคอน hot dogs ไส้กรอกก็ทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เช่นกัน

การถนอมอาหารเช่นการรมควัน การหมักเกลือ หรือใส่สารกันบูดก็ทำให้เกิดสารก่อมะเร็งเช่นกัน

6ผู้ชายไม่ควรดื่มสุรามากกว่า 2 หน่วยผู้หญิงไม่ควรดื่มมากกว่า 1 หน่วย

การดื่มสุราพอประมาณจะช่วยป้องกันโรคหัวใจ แต่การดื่มปริมาณมากจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็ง ช่องปาก กล่องเสียง หลอดอาหาร เต้านม และลำไส้ใหญ่ ดังนั้นจึงไม่ควรดื่มเกิน 2 หน่วยสำหรับชาย 1 หน่วยสำหรับหญิง

7ลดการรับประทานอาหารเค็ม อาหารมักดอง

เกลือวันหนึ่งเราไม่ควรที่จะรับประทานเกลือมากกว่าวันละ 2400 มิลิกรัม เนื่องจากเกลือจะไปทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารทำให้เกิดความเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหาร แต่คงจะไม่มีใครตวงวัดปริมาณเกลือที่รับประทานดังนั้นควรจะอ่านสลักอาหาร และเลือดอาหารที่มีเกลือน้อย อ่านที่นี่

8ไม่รับยาหรืออาหารเสริมป้องกันมะเร็ง

เนื่องจากยาหรืออาหารเสริมบางชนิดอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง แนะนำให้รับประทานอาหารให้ครบหมู่ก็เพียงพอที่จะป้องกันมะเร็ง มีข้อแนะนำเรื่องวิตามินเสริม

9ทารกควรจะดื่มนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน

การให้นมบุตรจะป้องกันมะเร็งเต้านมสำหรับคุณแม่ และป้องกันโรคอ้วนสำหรับลูก

10หลังจากรักษามะเร็งแล้วท่านต้องป้องกันมะเร็ง

หลังจากรักษามะเร็งหายท่านยังคงต้องปฏิบัติตามบัญญัติ10 ประการ