อาหารที่เพิ่มการเกิดมะเร็ง

มะเร็งในช่องปาก คอ และหลอดอาหาร

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการเกิดโรคมะเร็งบริเวณดังกล่าวได้แก่

มะเร็งช่องมูกและคอ Nasopharyngeal Cancer

มะเร็งชนิดนี้พบมากในประเทศจีนพบว่ามีความสัมพันธืกับการรับประทานอาหารปลาเค็มตั้งแต่วัยเด็ก และการติดเชื้อไวรัส Epstein-Barr

มะเร็งกระเพาะอาหาร

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้แก่

มะเร็งลำไส้ใหญ่ อ่านที่นี่

เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับที่ 3 ของมะเร็งทั่วโลกปัจจัยเสียงที่พบได้แก่

เนื้อสัตว์

ได้มีการศึกษาพบว่าประเทศที่มีการบริโภคเนื้อสัตว์จะมีอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้สูง กลไกที่ทำให้เกิดมะเร็งพอสันนิฐานได้ดังนี้

ไขมัน

ได้มีการศึกษาพบว่าประเทศที่มีการบรไขมันจะมีอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้สูง เชื่อว่าอาหารมันจะทำให้เกิดไขมันที่เป็นพิษต่อเซลล์และมีน้ำดีในลำไส้สูง

ผักและผลไม้

เชื่อว่าการรับประทานผักและผลไม้มากจะลดอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เนื่องจาก กากอาหารที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ลำไส้บีบตัวเร็วขึ้นสารพิษถูกดูดซึมลดลง นอกจากนั้นการย่อยสลายของใยอาหารจะเกิดสารเคมีที่ป้องกันลำไส้จากสารก่อมะเร็งหลายชนิด

กรดโฟลิก

ผู้ที่รับประทานอาหารที่ขาดกรดโฟลิกจะมีความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้สูงขึ้น เมื่อให้กรดโฟลิกเสริมจะลดการเกิดมะเร็งลำไส้

แคลเซี่ยม

การได้รับแคลเซี่ยมเสริมจะลดการเกิดมะเร็งลำไส้เชื่อว่ากลไกเกิดจากแคลเซี่ยมไปจับกับน้ำดี และลดผลกระทบจากฐาตุเหล็กในลำไส้

มะเร็งตับ อ่านที่นี่

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคือ

มะเร็งตับอ่อน

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญได้แก่

มะเร็งปอด

สาเหตุเกิดจากการสูบบุหรี่ แต่ปัจจัยเสริมคือการรับประทานผักและผลไม้น้อยเกินไปซึ่งทำให้ขาดวิตามินเอ อ่านที่นี่

มะเร็งเต้านม

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมอ่านที่นี่ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ

ปัจจัยทางโภชนาการที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง

 1. อ้วนหรือน้ำหนักเกิน ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งหลายอวัยวะ เช่น มะเร็งหลอดอาหาร ลำไส้ เต้านม เยื่อบุมดลูก เชื่อว่าส่วนหนึ่งเกิดจากปริมาณฮอร์โมนเอสโตเจนที่สูงในคนอ้วน ปริมาณอินซูลินที่สูงในคนอ้วนที่สูง
 2. การดื่มสุราจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งที่ ช่องปาก คอ กล่องเสียง หลอดอาหาร เต้านม คนดื่มสุราจะมีความเสี่ยงสูงขึ้น หากรับประทานอาหารที่มีกรดโฟลิกต่ำ
 3. สาร Aflatoxin ซึ่งเกิดจากเชื้อรา
 4. ปลาเค็มจากประเทศจีน และเอเซียจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งที่ช่องจมูกและคอ

ปัจจัยทางโภชนาการที่อาจจะลดหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง

 1. การรับประทานผักและผลไม้จะลดการเกิดมะเร็ง ช่องปาก หลอดอาหาร กระเพาะ ลำไส้ใหญ่ ปอด เต้านม
 2. เนื้อแดงและเนื้อมักดองจะเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่
 3. อาหารมักเกลือจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร
 4. การดื่มเครื่องดื่มหรืออาหารที่ร้อนจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งในช่องปาก คอและหลอดอาหาร

สรุปแนวทางลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็ง

 1. ลดน้ำหนักให้ดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 18.5-25 และอย่าให้น้ำหนักเพิ่ม คุณมีดัชนีมวลกายเท่าไรคลิกที่นี่ โรคอ้วนอ่านที่นี่
 2. ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ การออกกำลังกายอ่านที่นี่
 3. ให้หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา หากจำเป็นต้องดื่มให้ดื่มไม่เกินวันละ2 หน่วย อ่านที่นี่
 4. หลีกเลี่ยงอาหารที่มี Aflatoxin
 5. หลีกเลี่ยงปลาเค็ม หรือของหมักดองโดยเฉพาะเด็ก
 6. ให้รับประทานผักและผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม
 7. ไม่ควรรับเนื้อสัตว์ที่ปรุงสำเร็จ เช่นไส้กรอก เบคอน แฮม เนื้อแดง(ทั้งหมูและวัว)มากเกินไป เนื้อไก่เป็ดและเนื้อปลายังไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กับมะเร็ง
 8. อย่าดื่มหรือรับประทานอาหารที่ร้อนจัด