โรคมะเร็งต่อมธัยรอยด์

พูดถึงมะเร็งมักจะคิดถึงแต่ความเจ็บปวดและความตาย แต่มะเร็งต่อมธัยรอยด์ไม่เป็นเช่นนั้น เพราะมะเร็งต่อมธัยรอยด์มักจะรักษาให้หายขาด ไม่มีอาการเจ็บปวด และการวินิจฉัยทำได้ง่ายพบได้ไม่บ่อย หากพบเร็วสามารถรักษาหายขาด

ผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์ด้วยเรื่องก้อนที่คอโดยที่ไม่มีอาการปวด แต่ต้องจำว้าว่าก้อนที่ต่อมธัยรอยด์ร้อยละ 90 ไม่เป็นมะเร็ง แต่เราไม่สามารถแยกเนื้อดีหรือมะเร็ง โดยการตรวจร่างกายหรือจากประวัติหรือแม้กระทั่งการเจาะเลือด การวินิจฉัยทำได้โดยการใช้เข็มเจาะเนื้อต่อมธัยรอยด์ ไปตรวจโดยการส่องกล้องจุลทรรศน์ แต่ก็มีบางรายที่มาด้วยเรื่องต่อมน้ำเหลืองโต หรืออาการเสียงแหบเนื้อจากก้อนไปกดเส้นประสาท

เมื่อแพทย์รายงานผลการตรวจมะเร็งว่าเป็น Well-Differentiated Thyroid Cancer

Well-Differentiated Thyroid Cancer เป็นมะเร็งที่มีลักษณะคล้ายเซลล์ปกติแบ่งเป็นสองชนิดคือ papillary และ follicular มะเร็งนี้พบประมาณร้อยละ 90 ของมะเร็งต่อมธัยรอยด์ผลการรักษาค่อนข้างดี สาเหตุมักจะเกิดจากการได้รับรังสีรักษาในวัยเด็ก เช่นการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลือง

มะเร็งธัยรอยด์ชนิด Papillary

เมื่อส่องจากกล้องจุลทัศน์จะพบเป็นตุ่มยื่นออกมา มะเร็งชนิดนี้พบบ่อยที่สุดของต่อมธัยรอยด์คือพบได้ร้อยละ 70-80 %มะเร็งชนิดนี้พบได้ทุกอายุ ก้อนมะเร็งโตช้า ประมาณหนึ่งในสามพบว่ามะเร็งแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองแต่ผลการรักษาก็ได้ผลดีแม้ว่าจะมีการแพร่กระจายไปแล้ว ดังนั้นในการผ่าตัดรักษาจึงไม่จำเป็นต้องผ่าตัดแบบมากมาย

มะเร็งธัยรอยด์ชนิด Follicular

มะเร็งชนิดนี้พบได้ร้อยละ 10-15 %ของมะเร็งธัยรอยด์ พบในคนสูงอายุกว่าชนิด papillary มะเร็งชนิดนี้แพร่กระจายง่ายกว่าชนิดแรก หากมะเร็งไม่แพร่กระจายการรักษามักจะได้ผลดี

การรักษา

การผ่าตัดเป็นการรักษาหลัก หากเป็นมะเร็งชนิดที่แพร่กระจายก็อาจจะต้องต่อมตัดธัยรอยด์ทิ้งทั้งหมด แต่หากเป็นชนิดที่ไม่แพร่กระจายอาจจะตัดเนื้อต่อมธัยรอยด์บางส่วนออก

การให้ไอโอดิน 131

การติดตามการรักษา

เนื่องจากมะเร็งต่อมธัยรอยด์อาจจะเกิดซ้ำได้ดังนั้นอาจจะต้องซักประวัติและตรวจร่างกายเป็นระยะ ทำultrasound ที่คอ หรือทำ thyroid scan การเจาะเลือดเพื่อตรวจ thyroglobulin จะพบว่าสูง

การให้ฮอร์โมน เนื่องจากว่าการรักษามีการตัดต่อมธัยรอยด์ฮอร์โมนและมีการรับประทานน้ำแร่จึงต้องให้ฮอร์โมนไปตลอดชีวิต และการได้รับฮอร์โมนยังป้องกันการกลับเป็นซ้ำของมะเร็ง