โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน NSTEMI

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เป็นภาวะที่เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและตาย โดยที่การเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจไม่มี ST Elevation

บทความนี้จะกล่าวเจ็บหน้าอกแบบ Unstable Angina หรือ NSTEMI เนื่องจากทั้งสองภาวะจะมีอาการและอาการแสดงเหมือนกัน ต่างกันที่ผลเลือด ส่วน STEMI

กลไกการเกิดโรค

กลไกการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดของ Unstable Angina หรือ Non STMI จะเป็นแบบหลอดเลือดค่อยๆตีบ กล้ามเนื้อหัวใจจะตายบางส่วน

อ่านกลไกการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

อาการเจ็บหน้าอกของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

เจ็บหน้าอก

ผู้ที่มีหลอดเลือดตีบจะมีอาการเจ็บหน้าอกที่เรียกว่า angina จะมีลักษณะเจ็บหรือแน่บริเวณกลางหน้าอก ร้าวไปแขนซ้ายหรือคอ มักจะเจ็บเมื่อออกกำลังกาย พักแล้วจะหายปวด แต่ผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจตายจากหลอดเลือดตีบ จะมีอาการเจ็บหน้าอกมากกว่า เจ็บนานกว่า เจ็บขณะพัก อมยาแล้วไม่หายปวด  อ่านที่นี่


การประเมินความเสี่ยงของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

เป็นการประเมินความเสี่ยงของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โดยมีประเด็นที่จะประเมิน

  • ว่าอาการเจ็บหน้าอกว่าเกิดจากหลอดเลือดหัวใจตีบหรือไม่
  • ประเมินความเสี่ยงของการเสียชีวิตของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
  • ประเมินความรุนแรงของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จากคลื่นไฟฟ้าและผลเลือด 

อ่านความเสี่ยงที่นี่

กลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

อ้วนลงพุง

ผู้ที่มีประวัติครอบครัว หรือเป็นโรคบางอย่าง เช่นความดันโลหิตสูง เบาหวาน หรือสูบบุหรี่ สิ่งเหล่านี้จะเป็นความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หากท่านมีความเสี่ยงเหล่านี้โดยที่ยังไม่เกิดโรค แนะนำให้ท่านดูแลเรื่องปัจจัยเสี่ยงให้ดี

อ่านกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่นี่

การวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

การวินิจฉัยโรคจะต้องอาศัยประวัตการเจ็บหน้าอก การตรวจร่างกาย การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการตรวจเลือด 

อ่านการวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่นี่

การรักษากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแบ่งเป็น การรักษาแบบฉุกเฉินซึ่งจะต้องเริ่มตั้งแต่ที่บ้าน การรักษาที่ห้องฉุกเฉิน และการรักษาที่จะต้องรีบเปิดหลอดเลือดเพื่อให้เลือดไหลเวียน และการรักษาด้วยยา และการป้องกันการเกิดหลอดเลือดตีบซ้ำ

 


อ่านการรักษากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่นี่