การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery bypass surgery, CABG)

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเกิดจากการที่ผนังหลอดเลือดมีคราบไขมันและเกร็ดเลือดเกาะที่ผนัง ทำให้รู้ของหลอดเลือดตีบ เมื่อตีบมากจนเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอก็จะเกิดอาการเจ็บหน้าอกเมื่อเวลาทำงานหนัก หากมีลิ่มเลือดอุดที่หลอดเลือดหัวใจก็จะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ในกรณีที่ลิ่มเลือดไม่ใหญ่มากยังพอมีเลือดไปเลี้ยงหัวใจก็จะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด Non ST Elevate Myocardial infarction หากลิ่มเลือดมีขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากคราบแตกทำให้เกิดลิ่มเลือดขนาดใหญ่อุดตันหลอดเลือดจะเกิด ST Elevation MI

สำหรับการรักษาก็มีหลายวิธี

การผ่าตัดเบี่ยงหลอดเป็นการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ได้ผลดี โดยการนำหลอดเลือดดำ หรือหลอดเลือดแดงที่ทรวงอกมาต่อกับหลอดเลือดหัวใจ ทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจเพิ่มมากขึ