โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือหลอดเลือดหัวใจตีบ

กลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเป็นอย่างไร

ผู้ที่มีหลอดเลือดแข็งหรือหลอดเลือดตีบจะทำให้เกิดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอ เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ผู้ป่วยจะมีอาการตั้งแต่เล็กน้อย เช่นอาการเจ็บหน้าอก หรืออาจจะมาด้วยเรื่องโรคแทรกซ้อนเช่นหัวใจวาย หรือมาด้วยเรื่องช็อคหัวใจหยุดเต้น ความรุนแรงของโรคขึ้นกับ หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจว่าตีบมากน้อยแค่ไหน และวิธีการเกิดโรค

สาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจ

คือ การมีคราบไขมัน(Plaque)จับที่ผนังของหลอดเลือดหัวใจ จึงส่งผลให้ผนังหลอดเลือดแข็ง หนาและหลอดเลือดตีบแคบลง Plaque นี้จะก่อให้เกิดการอักเสบของผนังหลอดเลือด ร่างกายจะซ่อมแซมผนังหลอดเลือดส่วนเสียหาย โดยการจับตัวของเกร็ดเลือด และเม็ดเลือดขาว จึงยิ่งส่งผลให้ช่องในหลอดเลือดตีบแคบลงอีก เมื่อเลือดหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจลดลง จึงเกิดเป็นโรค กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และหาก Plaque ไม่แข็งแรงและหลุดไปอุดหลอดเลือดแดงทำให้เลือดไปสามารถไปเลี้ยงหัวใจเกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ซึ่งอาจจะอันตราบถึงกับเสียชีวิตได้

รายละเอียดกลไกการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอ่านที่นี่

ใครที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นโรคของผู้ใหญ่ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวโดยจะพบการเปลี่ยนแปลงของผนังหลอดเลือด ตั้งแต่วัยรุ่น ไปจนถึงในผู้สูงอายุ โดยพบได้สูงตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป ในช่วงวัยเจริญพันธ์ พบโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ชายได้สูงกว่าในผู้หญิง แต่หลังจากหมดประจำเดือนแล้ว ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ใกล้เคียงกัน ผู้ที่เสี่ยงได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานความดัน อ่านเรื่องความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจที่นี่

อ่านเรื่องความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด


อาการของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเป็นอย่างไร

อาการของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีได้หลายรูปแบบ หากเป็นน้อยจะไม่มีอาการ หากหลอดเลือดตีบมากจะมีอาการแน่หน้าอกเมื่ออกกำลังกาย หากมีลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดเฉียบพลันจะมีอาการเจ็บหน้าอกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน อาจจะมีอาการความดันโลหิตต่ำ หรือหัวใจหยุดเต้น อ่านอาการของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

อ่านเรื่องอาการของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

การวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดโรค

การวินิจฉัยจะต้องประกอบไปด้วยประวัติการเจ็บป่วย ประวัติความเสี่ยงต่อการเกิดโรค การตรวจเลือดทั่วไป ครวจหาเบาหวาน ไขมันการทำงานของตับและไต การตรวจโรคหัวใจได้แก่คลื่นไฟฟ้าการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง

อ่านเรื่องการวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่นี่

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีกี่ชนิด

แบ่งชนิดของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่

 1. กลุ่มที่เจ็บหน้าอกจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง Angina pectoris
 2. กลุ่มกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบไม่คงที่ Unstable angina
 3. โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัยชนิด NTEMI
 4. โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด STEMI

อ่านชนิดของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่นี่

การรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดประกอบไปด้วย

 • การรักษาที่บ้าน ผู้ป่วยหรือญาติจะต้องเรียนรู้อาการเตือนที่สำคัญและปฏิบิตตามแผนเมื่อมีอาการเตือน การรักตั้งแต่เริ่มแรกจะลดอัตราการเสียชีวิต
 • การรักษาที่ที่โรงพยาบาลแพทย์จะต้องวินิจฉัยโรคให้เร็วและวางแผนการรักษา
 • และการรักษาพิเศษเพื่อเพิ่มเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ

อ่านเรื่องการรักษากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่นี่

โรคแทรกซ้อนของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

โรคแทรกซ้อนของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจะแบ่งออกเป็น โรคแทรกซ้อนระยะแรก และโรคแทรกซ้อนหลังออกจากโรงพยาบาล ส่วนใหญ่เกิดสองเรื่องคือ

 • โรคแทรกซ้อนเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจ
 • โรคแทรกซ้อนเกี่ยวกับการบีบตัวของหัวใจ

อ่านเรื่องโรคแทรกซ้อนของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

การป้องกันโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

การป้องกันโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดสามารถป้องกันมิให้เป็นโรคเรียกว่าการป้องกันปฐมภูมิ สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดการป้องกันการกลับเป็นซ้ำเรียกการป้องกันทุติยภูมิ แต่ทั้งสองแบบจะมีส่วนคล้ายกันคือ

 • การงดบุหรี่
 • การออกกำลังกาย
 • การรับประทานอาหารสุขภาพ

อ่านเรื่องการป้องกันโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด