อาหารกับโรคหัวใจ

หากคุณเป็นโรคหัวใจวายคุณต้องสนใจกับอาหารที่คุณรับประทาน เพราะสารอาหารบางอย่างเมื่อรับประทานเป็นเวลานานจะทำให้เกิดผลเสียต่อโรคหัวใจ

หลีกเลี่ยงอาหารมัน

อาหารที่มันนอกจากจะทำให้อ้วนซึ่งเป็นผลเสียต่อโรคหัวใจวาย อาหารมันยังจะทำให้ไขมันในเลือดสูงขึ้นและจะทำให้หลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบ อาการของโรคจะเลวลง แนะนำให้รับประทานไขมัน Cholesterol ให้น้อยกว่า 300 มิลิกรับต่อวัน วิธีการที่จะลดอาหารมัน

เครื่องดื่ม

โรคหัวใจวายจะมีการคั่งของน้ำและเกลือแร่ในร่างกายมากเกินไป การได้รับน้ำมากไปจะทำให้อาการของโรคหัวใจแย่ลง หากมีอาการบวมแพทย์จะให้ยาขับปัสสาวะแก่ผู้ป่วย ผู้ป่วยโรคหัวใจมักจะมีอาการหิวน้ำอาจจะแก้ไขโดยอมลูกอมที่ไม่มีน้ำตาลเพราะหากดื่มน้ำมากอาการอาจจะแย่ลง โดยทั่วไปแพทย์จะแนะนำมิให้ได้รับน้ำเกิน 8 แก้ว(1 แก้ว= 240 cc) รวมทั้งน้ำจากอาหาร น้ำดื่ม น้ำผลไม้


การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การออกกำลังกาย