ยาที่ใช้รักษาโรคหัวใจ

การรักษาโรคหัวใจจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น หอบเหนื่อยลดลง บวมลดลง ผู้ป่วยสามารถทำงานได้ ออกกำลังได้ และการรักษาอาจจะช่วยชะลอการเสื่อมของหัวใจ ยาที่ใช้มีด้วยกันหลายชนิด ท่านอาจจะได้รับยามากกว่า 1 ชนิด แพทย์จะใช้เวลาเล็กน้อยเพื่อปรับยาที่เหมาะให้กับท่าน ควรปรึกษาแพทย์ หากเกิดปัญหาระหว่างรักษาไม่ควรหยุดยาเอง

ผลข้างเคียงของยารักษาหัวใจ

ยารักษาโรคหัวใจกลุ่มACE inhibitorsอาจจะทำให้ความดันโลหิตลดลงและทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะ ยา Digoxin อาจจะทำให้หัวใจเต้นผิดปกติ ส่วนยาขับปัสสาวะที่ขับน้ำและเกลือแร่จะทำให้เกลือโปแตสเซียมในเลือดต่ำ หากท่านมีอาการไอเมื่อซื้อยาแก้ไอจากร้านขายยารับประทานเองต้องระวังเพราะมีตัวยาบางชนิดที่ทำให้หัวใจทำงานเพิ่ม ยาแก้ปวดกลุ่ม Aspirin อาจจะทำให้เกิดอาการบวม เลือดไปเลี้ยงไตไม่พอและไตเสื่อม

การผ่าตัด

การรักษาโรคหัวใจโดยมากใช้การรักษาทางยา แต่ถ้าหากพบว่ามีความผิดปกติในแง่โครงสร้างการผ่าตัดก็จะมีบทบาทในการแก้ไข วิธีการผ่าตัดมีดังนี้

การผ่าตัดแก้ไขลิ้นหัวใจ

ผู้ป่วยโรคหัวใจวายที่เกิดจากความผิดปกติของลิ้นหัวใจเช่น ลิ้นหัวใจตีบหรือลิ้นหัวใจรั่ว การรักษาก็มีตั้งแต่การถ่างลิ้นหัวใจ การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเป็นต้น หลังการเปลี่ยนลิ้นหัวใจก็ต้องได้รับยาป้องกันเลือดแข็งตัว

การขยายหลอดเลือดหัวใจ Angioplastyการบอลลูนและใส่ Stent

โรคหัวใจวายอาจจะเกิดจากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจตีบ การถ่างหลอดเลือดหัวใจด้วย balloon ทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจดีขึ้นหัวใจก็ทำงานดีขึ้น หลังจากขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนแล้วยังใส่ใยสังเคราะห์เพื่อขยายหลอดเลือดที่เรียกว่า Stent

การผ่าตัดCoronary artery bypass

หากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบหลายเส้น หรือตีบเส้นใหญ่แพทย์จะแนะนำให้ผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือด โดยอาจจะเอาเส้นเลือดที่เท้าหรือเส้นเลือดในทรวงอกใส่แทนเส้นเดิม

การผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจ

หากอาการหัวใจวายเกิดจากการเต้นของหัวใจผิดปกติ การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจก็สามารถแก้ปัญหาหัวใจวาย

การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ

จะทำในรายที่กล้ามเนื้อหัวใจเสียหายอย่างมาก หัวใจจะได้จากการบริจาคจากผู้ป่วยที่สมองตาย


การรักษาหัวใจวาย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม