การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

ผู้ป่วยโรคหัวใจเรื้อรังส่วนใหญ่มักจะรู้ตัวเอง และไม่ยอมไปโรงพยาบาลโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในระยะสุดท้ายของโรค ดังนั้นครอบครัวจะต้องช่วยกันดูแลตั้งแต่ การเฝ้าระวังการกำเริบของโรค การป้องกันโรคแทรกซ้อน การดูแลขั้นต่ำสำหรับผู้ป่วยมีดังนี้

  1. ต้องมีการบันทึกน้ำหนัก และมีแผนสำหรับการดูแลเมื่อน้ำหนักเพิ่มขึ้น
  2. การเตรียมยาสำหรับรับประทานเป็นประจำ และยาสำหรับรักษาอาการเจ็บหน้าอก อาการหอบเหนื่อย และน้ำหนักเกิน
  3. แผนการดูแลยามฉุกเฉิน เช่นการไปห้องฉุกเฉิน การอนุญาตให้แพทย์ทำการกู้ชีวิตหรือไม่

สำหรับขั้นตอนในการดูแลผู้ป่วยมีดังนี้

  1. การบันทึกประจำวัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับการรักษาของแพทย์ ข้อมูลที่ควรจะบันทึกได้แก่
  1. จะต้องรู้ว่าเมื่อไรจึงต้องปรึกษาหรือไปพบแพทย์

นอกจากจะเรียนรู้อาการต่างๆเหล่านี้ ยังต้องเตรียมยาหรือแผนการรักษาเบื้องต้น ก่อนการปรึกษาแพทย์ทางโทรศัพท์ต้องเตรียมข้อมูลสำหรับแพทย์

  1. ต้องจดเบอร์ของแพทย์หรือโรงพยาบาลที่รักษาท่านอยู่ และสมาชิกในครอบครัวทราบว่าสมุดจดวางไว้ที่ไหน

  1. เตรียมข้อมูลที่สำคัญสำหรับการพบแพทย์หรือปรึกษากับแพทย์

อาการแน่นหน้าอก

 

เวลาที่เริ่มเจ็บ

 

ระยะเวลาที่เจ็บ

 

ลักษณะที่เจ็บ(เจ็บแปลบๆ เจ็บหนักๆ หายใจแล้วเจ็บมากขึ้นหรือเท่าเดิม

 

ตำแหน่งที่เจ็บ

  เจ็บเท่ากันหรือเป็นๆหายๆ

น้ำหนักเกิน

 

น้ำหนักปกติเป็นเท่าใด

 

น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาเท่าใด

 

ใช้เวลากี่วัน

อาการบวม

 

บวมที่ไหนเป็นแห่งแรก

 

บวมบริเวณอื่นอีกหรือไม่(มือ ท้อง)

 

บวมนานแค่ไหน

อาการหายใจลำบากหรือไอกลางคืนหรือหอบเหนื่อย

 

เริ่มหายใจลำบากเมื่อใด

 

ปัจจัยที่ทำให้หายใจลำบากเพิ่มขึ้น ปัจจัยที่ทำให้หายใจดีขึ้น

 

เริ่มไอกลางคืนตั้งแต่เมื่อใด

อาการเป็นลมหรือเวียนศีรษะ

 

เวลาที่เริ่มเกิดอาการ

มีอาการคลื่นไส้ หรืออาเจียนร่วมด้วยหรือไม่

 

เป็นมานานแค่ไหน

อาการอ่อนเพลียไม่มีแรง

 

ระยะเวลาที่เริ่มมีอาการอ่อนเพลีย

ตะคริวและกล้ามเนื้ออ่อนแรง

 

กล้ามเนื้อส่วนไหนที่เป็นตะคริว

  ระยะเวลาที่มีอาการนี้

อาการอื่นๆที่จะปรึกษาแพทย์


การออกกำลังกาย ระยะท้ายของโรค