อาการของโรคหัวใจวาย

ผู้ป่วยอาจจะมีอาการเล็กน้อยจึงไม่ได้ใส่ใจ บางรายเป็นขณะทำงานพอพักแล้วหาย จึงยังไม่ได้ปรึกษาแพทย์ เป็นจำนวนไม่น้อยที่มาพบแพทย์เมื่ออาการหนักมาก ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจวาย ควรที่จะรู้ว่ามีอาการอะไรบ้างและควรที่จะติดตามอาการเหล่านั้น หากอาการแย่ลงต้องรีบปรึกษาแพทย์อาการต่างๆทีพบได้

รูปแสดงน้ำท่วมปอดเมื่อเกิดอาการหัวใจห้องซ้ายวาย

ปรึกษากับแพทย์ของท่านหากท่านมีโรคหัวใจอยู่ก่อนและเกิดอาการดังกล่าว

อาการ

ต้นเหตุ

อาการของผู้ป่วย

แน่นหน้าอก เลือดคั่งในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงปอด เหนื่อยเวลาทำงานหนัก เหนื่อยเวลาพักเหนื่อยหรือแน่นหน้าอกเวลานอน
ไอเวลานอน เลือดคั่งในปอดและมีการรั่วของเลือดเข้าในปอด ไอเวลานอน แน่นหน้าอกเวลานอนต้องลุกนั่งจึงจะหาย
บวม เลือดไม่สามารถผ่านหัวใจ เกิดการคั่งในเนื้อเยื่อ และมีการรั่ว บวมหลังเท้า ข้อเท้า ท้อง และมือ
อ่อนเพลีย ไม่มีแรง เนื่องจากหัวใจฉีดเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อน้อย เกิดการคั่งของของเสีย อ่อนเพลีย ไม่มีแรงเดินหรือขึ้นบันได
คลื่นไส้ ไม่อยากอาหาร กระเพาะลำไส้ได้รับเลือดไปเลี้ยงน้อย รู้สึกแน่นท้องตลอดเวลา
สับสน ความจำไม่ดี เนื่องจากมีคั่งของเกลือแร่ ผู้ป่วยมีอาการมึนงง ความจำไม่ดี
ใจสั่น หัวใจต้องเต้นเร็ว ใจสั่น เหนื่อยง่าย

เท้าจะบวม

เมื่อกดจะมีรอยบุ๋ม

 

สิ่งที่ต้องบอกแพทย์เพื่อให้แพทย์ประเมินความรุนแรงของโรค

สิ่งที่จะต้องบอกแพทย์เมื่อไปพบแพทย์


สาเหตุของหัวใจวาย การวินิจฉัยหัวใจวาย