การวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง

เป้าหมายของการวินิจฉัยคือ

การวินิจฉัยต้องประกอบไปด้วย

เนื่องจากความดันโลหิตมีความผันผวนขึ้นกับเวลาที่วัด สิ่งแวดล้อม อารมณ์ อุปกรณ์ที่ใช้ เทคนิคการวัดความดันโลหิต ดังนั้นหากความดันไม่สูงมากจำเป็นที่จะต้องวัดความดันหลายครั้งต่างเวลาเพื่อยืนยันว่าเป็นความดันโลหิตสูง


ผลเสียของความดันโลหิตสูง วิธีการวัดความดันโลหิต