การรักษาความดันโลหิตได้ประโยชน์อะไรบ้าง

ผลต่อหัวใจ

ผลต่อผนังหลอดเลือดและการเกิดหลอดเลือดแข็ง

สมอง

ผลต่อไต

เป้าหมายความดันสำหรับผู้ป่วยโรคไตอยู่ที่ความดันโลหิต 130/80 mmHg

การเกิดโรคเบาหวาน


การวัดความดันโลหิต เมื่อไรจึงจะรักษาความดัน