การตรวจพิเศษเมื่อท่านเป็นโรคความดันโลหิตสูง

เมื่อท่านเป็นโรคความดันโลหิตสูงแพทย์จะทำการตรวจพิเศาเพื่อ

การตรวจที่แพทย์แนะนำได้แก่

การตรวจดังกล่าวควรจะทำทุกราย และทำให้ครบ ผู้ป่วยบางรายแพทย์จะส่งตรวจเพิ่มเติมเช่น


การวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง