การวัดความดันโลหิต

การวัดความดันโลหิตที่บ้าน

บางท่านความดันโลหิตสูงไม่มากเช่น 140/90 มิลิเมตรปรอท แพทย์จะแนะนำให้วัดความดันโลหิตที่บ้าน หรือกรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น white coat hypertension คือความดันโลหิตจะสูง เมื่อพบแพทย์และความดันโลหิตจะปกติ เมื่ออยู่ที่บ้าน แพทย์จะแนะนำให้วัดความดันโลหิตที่บ้าน ปัญหาของท่าน คือจะเลือกเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดไหนดี เครื่องวัดความดันโลหิตมีอยู่ 3 ชนิดคือ

Mercury sphygmomanometer เครื่องวัดความดันชนิดปรอท

เป็นเครื่องมือมาตรฐานสำหรับวัดความดันโลหิต วัดง่ายไม่ต้องมีการปรับแต่ง ใช้หลักการแรงโน้มถ่วงของโลกให้ผลวัดที่แม่นยำ เครื่องมือประกอบด้วยแท่งแก้วที่มีสารปรอทอยู่ภายใน บางท่านไม่แนะนำให้ใช้ตามบ้านเพราะกลัวอันตรายจากสารปรอท แต่รุ่นที่ออกแบบสำหรับใช้ตามบ้านจะมีความปลอดภัยสูง ข้อเสียของเครื่องมือนี้ได้แก่


Aneroid equipment เครื่องวัดความดันชนิดขดลวด

 เป็นเครื่องมือที่ราคาไม่แพง น้ำหนักเบา และพกพาสะดวกมากกว่าชนิดปรอท เครื่องวัดชนิดนี้สามารถวางตำแหน่งไหนก็ได้ บางรุ่น มีหูฟังอยู่ในสายพันแขน ข้อด้อยของเครื่องมือนี้คือ          

Automatic equipment เครื่องวัดความดันชนิดดิจิตอล

เป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องมีหูฟังหรือลูกยางสำหรับบีบลมทำให้สะดวดในการใช้งาน สามารถพกพาได้ง่าย ข้อผิดพลาดน้อยเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่สูงอายุสายตาและการได้ยินไม่ดี แสดงผลเป็นตัวเลขที่หน้าจอพร้อมกับอัตราการเต้นของหัวใจ บางชนิดสามารถพิมพ์ผลค่าที่วัด สายพันมีทั้งชนิดพันที่แขนและข้อมือ ข้อด้อยคือ

การเลือกขนาดของสายรัดแขน

ผู้ใหญ่หรือเด็กที่มีขนาดแขนใหญ่กว่าหรือเล็กกว่ามาตรฐานควรจะเลือกขนาดของสายรัดแขนให้เหมาะ เพราะอาจจะทำให้ผลที่ได้ผิดพลาด และโปรดจำไว้ว่าการวัดเองที่บ้านเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น ท่านยังต้องไปพบแพทย์ตรวจเป็นประจำตามแพทย์สั่ง

เครื่องวัดความดันที่เหมาะกับท่าน

 • เป็นชนิดพันแขน
 • ต้องบีบลมเอง
 • ราคาถูก

 • มีมอเตอร์บีบลมเอง
 • สามารถตั้งระดับการวัดความดัน
 • การใช้งานเพียงกดปุ่มเดียว
 • แสดงผลเป็นตัวเลข

 • วัดความดันที่ข้อมือ
 • สูบลมและคลายลมอัตโนมัติ
 • พันสายรัดที่ข้อมือได้ง่าย
 • พกพาสะดวก

การวัดความดันโลหิตแบบ Ambulatory BP Monitoring เป็นการวัดความดันโลหิตขณะมีกิจกรรม และขณะนอนหลับเพื่อที่จะได้มีข้อมูลความดันโลหิตหลายค่า

ด้วยการวัดความดันหลายครั้งจะได้ว่าคนที่เป็นความดันโลหิตสูงจะมีค่าความดันสูงกว่า 130/85 มม.ปรอท ในเวลากลางวัน และมากกว่า 120/75 มม.ปรอท ในเวลากลางคืน

การวัดความดันโลหิตในกลุ่มคนต่างๆ

ผู้ที่สูงอายุ

ผู้สูงอายุมักจะมีความดันโลหิตชนิด White Coat Hypertension (WCH) ดังนั้นจึงต้องวัด 2 ครั้งในท่านั่งและหาค่าเฉลี่ย และควรจะวัดในท่ายืน เพราะว่าความดันในท่ายืนมักจะต่ำกว่าค่านั่ง

คนอ้วน

มักจะมีปัญหาเรื่องขนาดของผ้ามักจะมีขนาดเล็กเกินไป ทำให้ค่าความดันโลหิตที่วัดได้สูงเกินค่าเป็นจริง

เด็ก

ต้องเลือดของผ้าให้พอเหมาะกับแขนของเด็ก หากวัดความดันโลหิตแล้วพบว่าสูงไม่มาก และไม่มีอาการอาจจะต้องนัดมาวัดซ้ำ


วิธีวัดความดันโลหิต