โรคแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวาน

โรคแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวานสามารถเกิดได้ทุกระบบได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตา โรคไต โรคแทรกซ้อนที่ขา โรคแทรกซ้อนทางระบบประสาท ความดันโลหิตสููง โรคทางช่องปาก โรคผิวหนัง

โรคหัวใจและหลอดเลือด

การตรวจหัวใจ

เนื่องจากโรคเบาหวาน มักจะพบร่วมกับโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือด อ้วน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด การป้องกันจะลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิต โดยใช้หลักการง่ายๆ

 ABCอ่านที่นี่


โรคตา

ตา

ตาก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่เกิดโรคแทรกซ้อน จากโรคเบาหวาน โรคแทรกซ้อนที่พบคือ ต้อกระจก ต้อหิน เบาหวานขึ้นจอประสาทตา เลือกออกวุ้นต้ จอประสาทตาลอก หากวินิจฉัยช้าอาจจะทำให้ตาบอด การดูแลตา และการป้องกัน

อ่านเบาหวานเข้าตา


โรคแทรกซ้อนที่ขา

แผลที่ขา

เนื่องจากโรคเบาหวาน มักจะพบร่วมกับโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือด อ้วน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคหลอดเลือดตีบ หากสูบบุหรี่ก็ทำให้ตีบเร็ว นอกจากนั้นโรคเบาหวาน ยังทำให้เกิดปลายประสาทอักเสบซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดแผลได้ง่าย

 อ่านแผลที่เท้า


โรคแทรกซ้อนทางไต

บวม

เป็นโรคแทรกซ้อนที่ผู้ที่เป็นเบาหวานกลัวที่สุด เป็นแรกๆจะไม่มีอาการ หากมีอาการแล้วมักจะรักาาไม่หาย การดูแลเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด

 อ่านโรคไตในผู้ป่วยเบาหวาน


โรคแทรกเกี่ยวกับระบบประสาท

ปลายประสาทอักเสบ

เส้นประสาทที่ยาวจะเกิดการอักเสบได้บ่อย ดังนั้นจึงจะพบว่า เกิดปลายประสาทอักเสบที่เท้าได้บ่อย และยังมีการเสื่อมของประสาทอัตโนมัติ

 อ่านโรคแทรกซ้อนระบบประสาท


โรคความดันโลหิตสูง

เครื่องวัดความดันโลหิต

โรคความดันโลหิตสูง พบได้ประมาณสองในสามของผู้ป่วยเบาหวาน แนวทางการรักษาจะคุมความดันโลหิตมิให้เกิน 130/80 มม.ปรอท ในการควบคุมความดันโลหิต อาจจะใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ยาหรือร่วมกัน

 อ่านความดันโลหิตสูง


โรคแทรกซ้อนที่ผิวหนัง

ผิวแห้ง

การที่ผิวหนังขาดน้ำ เส้นปลายประสาทอักเสบ เหงื่อออกน้อนทำให้เกิด ผิวแห้ง การติดเชื้อ

อ่านเรื่องการดูแลผิวหนัง


โรคเบาหวานและสุขภาพปาก

เหงือกอักเสบ

ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่อยู่ จะทำให้ร่างกายขาดน้ำ มีน้ำลายน้อยซึ่งจะทำให้เกิดคราบหินปูนที่ฟัน เหงือกอักเสบ ฟันผุ

อ่านการดูแลช่องปาก


การดูแลทั่วๆไปเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน

การขัดเท้า

การป้องกันโรคแทรกซ้อนที่ดีคือการดูแลตัวเอง ข้อเท็จจริงเกี่ยวโรคแทรกซ้อน น้ำตาลที่ดีควรจะเท่าไร 

อ่านการดูแลทั่วไป


โรคแทรกซ้อนของเบาหวาน | การป้องกันโรคแทรกซ้อน | การควบคุมที่ดี | โรคแทรกซ้อนตามอวัยวะ

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

โรคแทรกซ้อน|ภาวะฉุกเฉิน|โรคหัวใจ|โรคความดันโลหิตสูง|โรคไต|โรคตา|โรคปลายประสาทอักเสบ|โรคเบาหวานกับเท้า

 

หลักการรักษา เป้าหมายการควบคุมเบาหวาน