โรคเบาหวานกับการดูแลเท้า

โรคเบาหวานทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่เท้า ซึ่งมีสาเหตุจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเท้าตีบ เลือดไปเลี้ยงเท้าไม่พอเกิดแผลเนื่องจากขาดเลือด ปลายประสาทอักเสบทำให้เกิดแผลกดทับ การติดเชื้อที่ผิวหนังก็ทำให้เกิดแผล นอกจากนั้นโรคแทรกซ้อนทางผิวหนังเช่นผิวแห้ง เชื้อราก็เป็นสาเหตุให้เกิดแผลที่เท้า

โรคเบาหวานเป็นโรคที่มีภาวะแทรกซ้อนหลายระบบ ภาวะแทรกซ้อนที่เท้าทำให้เกิดแผลเบาหวานที่เท้า และเป็นสาเหตุให้ถูกตัดเท้า การป้องกันการถูกตัดเท้าจะต้องมีความรู้เรื่องเบาหวาน ปัจจัยเสี่ยงของการถูกตัดขา การตรวจเท้าเป็นประจำ

แผลที่เท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวานจะเกิดจาก แผลที่เท้าจากปลายประสาทอักเสบ Diabetic neuropathy โครงสร้างของเท้าผิดปกติ และหลอดเลือดไปเลี้ยงที่เท้าตีบ

ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ถูกตัดเท้าส่วนใหญ่เกิดจากแผลที่เท้าเป็นตัวนำ หากวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มแรกและให้การรักษาจะสามารถป้องกันการถูกตัดขา

ความรู้เกี่ยวกับเบาหวานและโรคเท้า

การเจาะเลือดปลายนิ้ว

เนื้อหาจะประกอบไปด้วยสัญญาณแสดงว่าจะมีโรคแทรกซ้อนที่เท้า ข้อปฏิบัติเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง และการรักษาปัจจัยเสี่งของการถูกตัดขา

 อ่านความรู้เบาและเท้า


การตรวจดูเท้าด้วยตัวเอง

ผิวแห้ง

ญาติหรือผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องหมั่นดูเท้าของผู้ป่วย เช่นดูสีผิว อุณหภูมิ ขน เล็บ การติดเชื้อ การผิดรูป ตาปลา ว่ามีสิ่งผิดปกติอะไรบ้าง เมื่อไรต้องไปพบแพทย์ 

อ่านการดูแลเท้า


การบริหารเท้า

การบริหารเท้า

เนื่องจากโรคเบาหวานมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดเท้าตีบ และปลายประสาทอักเสบ การบริหารเท้าจะทำให้เลือดไปเลี้ยงเท่าเพิ่มขึ้นและ กล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้นป้องกันการเกิดแผลจากโรคเบาหวาน

อ่านการบริหารเท้าที่นี่


การดูแลสุขภาพเท้า

การส่องกระจกดูเท้า

การดูแลสุขภาพเท้าจะต้องดูแลตั้งแต่เล็บ ผิวหนัง การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพโดยรวม

 การดูแลสุขภาพเท้า


ปัจจัยเสี่ยงของการถูกตัดเท้า

แผลที่เท้า

ท่านที่มีปลายประสาทอักเสบ หลอดเลือดที่เท้าตีบ เคยถูกตัดเท้า เคยติดเชื้อ หรือเท้าผิดรูป ท่านจะมีความเสี่ยงในการถูกตัดเท้า 

ปัจจัยการถูกตัดขา


การเลือกรองเท้า

การเลือกรองเท้า

การเลือกรองเท้าที่เหมาะสมจะลดการเกิดแผลที่เท้า รองเท้าที่คับไปจะลดเลือดที่ไปเลี้ยงเท้า และยังทำให้เกิดตาปลา รองเท้าที่อับจะทำให้เกิดพองได้ง่าย

อ่านการเลือกรองเท้าที่นี่


การประเมินความเสี่ยงของการเกิดแผล

การทดสอบการรับความรู้สึกที่เท้า

เราประเมินความเสี่ยงของการถูกตัดเท้าออกเป็นสามระดับ ได้แก่ ระดับสูง ปานกลาง และระดับต่ำ

อ่านการประเมินความเสี่ยงที่นี่


ชนิดของแผลเบาหวาน

แผลที่เท้า

ชนิดของแผลเบาหวานแบ่งเป็นสามชนิด ได้แก่แผลที่เกิดจากปลายประสาทอักเสบ แผลจากการขาดเลือดไปเลี้ยง และแผลจากโรคติดเชื้อการรักษาขึ้นกับสาเหตุของการเกิดแผล

 อ่านชนิดของแผลเบาหวาน่


การรักษาแผลโรคเบาหวาน

การทำแผลที่เท้า

การรักษาแผลเบาหวานที่เท้าจะต้องประเมินว่าแผลเกิดจากอะไร ความรุนแรงระดับไหน หลังจากนั้นจึงให้การรักษา อ่านการรักษาแผลเบาหวานที่นี่


เท้าผิดรูป

ตาปลาที่เท้า

ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีปัญหาเรื่องผิวหนังที่แห้ง คันติดเชื้อได้ง่าย และยังมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดตีบทำให้เกิดเท้าขาดเลือด และยังมีปัญหาเรื่องชา ทำให้เกิดแผลได้ง่าย ที่สำคัญเท้าผิดรูปก็ทำให้เกิดแผลได้ง่าย

เท้าผิดรูป

โรคแทรกซ้อนทางตา โรคแทรกซ้อนทางไต