การดูแลเท้า

เท้าเป็นอวัยวะที่มีโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานได้บ่อย เนื่องจากโรคแทรกซ้อนทางเส้นประสาท หลอดเลือดแข็ง และการติดเชื้อ การดูแลเท้าที่ดีจะป้องกันโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับเท้าได้

หากท่านผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานไม่อยากให้มีแผล หรือถูกตัด นิ้ว รวมทั้งเท้า ท่านผู้ป่วยควรจะต้องดูแลเท้าตลอดชีวิต การดูแลเท้าจะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีอาการดังต่อไปนี้

วิธีการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนที่เท้า

 1. ควบคุมเบาหวานให้ใกล้เคียงปกติซึ่งจะชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อน
 1. ตรวจและดูแลผิวหนังทุกวัน เวลาที่ดีคือเวลาเย็น 
 1. ระบบประสาท เริ่มมีอาการชาหรือปวดแสบบริเวณเท้าหรือไม่ หากมีอาการดังกล่าวแสดงว่าเริ่มมีปลายประสาทอักเสบ peripheral neuropathy
 2. ดูว่ามีกระดูกงอกผิดปกติหรือไม่ ข้อมีรูปร่างผิดปกติหรือไม่ สภาพการเดินการแกว่งเท้าผิดปกติหรือไม่
 3. ตรวจดูว่าเส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณขาตีบตันหรือไม่ หากผู้ป่วยมีโรคหลอดเลือดตีบตันที่ขาจะมีอาการดังนี้คือ จะปวดขาเวลาเดินต่อเนื่องพักจะหายปวด คลำชีพขจรบริเวณหลังเท้าได้เบาหรือไม่ได้ ผิวหนังจะเย็นและสีของผิวหนังจะคล้ำกว่าผิวส่วนอื่น
 4. ล้างเท้าด้วยน้ำธรรมดา หรือน้ำอุ่น อาจจะใช้ปรอทวัดอุณหภูมิไม่เกิน 
 1. ให้ผิวหนังนุ่มอยู่เสมอ
 1. การเลือกรองเท้าที่เหมาะสมจะสามารถป้องกันโรคแทรกซ้อนได้
 1. ป้องกันไม่ให้เท้าเย็น หรือร้อนไป ห้ามใช้กระเป๋าน้ำร้อนประคบหรือแช่ในน้ำร้อน เพราะอาจทำให้ผิวหนังไหม้
 1. ตัดเล็บให้สั้น
 1. ให้เลือดไปเลี้ยงขาให้พอ
 1. ออกกำลังกายอยู่เสมอ

ออกกำลังกายอยู่เสมอ ปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย

 1. ให้แพทย์ตรวจเท้า

ให้แพทย์ตรวจเท้าอย่างน้อยปีละครั้ง

สำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงให้ตรวจเท้าทุก 3-6 เดือน

 1. อย่าตัดตาปลา

ข้อห้ามปฏิบัติ


การบริหารเท้า ปัจจัยเสี่ยงต่อการตัดเท้าโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

โรคแทรกซ้อน|ภาวะฉุกเฉิน|โรคหัวใจ|โรคความดันโลหิตสูง|โรคไต|โรคตา|โรคปลายประสาทอักเสบ|โรคเบาหวานกับเท้า