การรักษาโรคเบาหวานด้วยยา Gliclazide

ชื่อสามัญทางยา Gliclazide (ไกลคลาไซด์)

ชื่อการค้าอื่น ๆ Cadicon, Diabeside, Diaclaron, Dialoc, Diamexon, Diamicron, Glicron, Glucozide, Serviclazide

ยานี้ลดน้ำตาลในเลือดโดยกระตุ้นตับอ่อนให้หลั่งอินซูลิน และช่วยให้ร่างกายใช้อินซูลินอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

ขนาดยาและวิธีการใช้ยา

คำแนะนำ

ทำอย่างไรถ้าลืมรับประทานยา

ผลข้งเคียงของยา

ผลข้างเคียงของยาไม่มาก

เมื่อเกิดอาการข้างเคียงควรทำอย่างไร

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์

สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท C


ยารักษาเบาหวานชนิดที่2 sulfonulurea ยารักษาเบาหวาน