ยาเม็ดลดน้ำตาลในเลือดยารักษาเบาหวาน Pioglitazone

คำเตือนสำหรับผู้ที่ใช้ยานี้รักษาโรคเบาหวาน

หากมีอาการข้างเคียงที่รุนแรงให้หยุดยาและพบแพทย์

ยาตัวนี้ดูดซึมเร็ว ให้พร้อมอาหารตอนเช้าสามารถลด FPG 25-40 มก.% ลด HbA1c 0.6-1 % ยาตัวนี้ลดระดับ triglyceride ลดระดับ insulin แต่เพิ่มระดับ HDL และระดับ LDL

กลไกการออกฤทธิ์

 1. เพิ่มการออกฤทธิ์ของอินซูลิน แต่ไม่เพิ่มการหลั่งการหลั่งอินซูลิน
 2. เพิ่มการใช้ glucose ในกล้ามเนื้อ
 3. ลดการสร้างน้ำตาลจากตับ

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

ขนาดและวิธีการใช้ยา

ข้อห้ามใช้

ผลข้างเคียงของยา

 1. มีการลดลงของความเข้มของเลือด แต่อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 2. อาจทำให้ตับอักเสบ ควรเจาะเลือดตรวจการทำงานของตับทุก 2 เดือนเป็นเวลา 1 ปี
 3. ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
 4. ภาวะบวมเกิดจากการคั่งของน้ำพบได้ประมาณร้อยละ 7-15
 5. น้ำหนักตัวเพิ่มประมาณ 2 กม.
 6. ระวังหัวใจล้มเหลวกำเริบ
 7. พบว่าผู้ใช้ยานี้มีอุบัติการณ์ของกระดูกหักเพิ่มโดยเฉพาะผู้หญิง
 8. ตามัวเนื่องจาก Macular edema

ข้อควรระวัง

ควรระวังในโรคตับ คนให้นมบุตร คนท้อง และคนที่หัวใจวาย

ยาที่มีขายในประเทศไทยคือ Avandia,Actose

ยาลดน้ำตาล

การรักษาเบาหวานด้วยยารับประทาน