การรักษาโรคเบาหวานด้วยอินซูลิน

อินซูลินเป็นยาที่จำเป็นในการรักษาเบาหวานชนิดที่หนึ่งทุกราย นอกจากนั้นยังจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สอง ที่ไม่ตอบสนองต่อยาเม็ด

การใช้อินซูลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานซึ่งอาการเกิดเร็ว และน้ำหนักลด

อินซูลินคืออะไร

อินซูลินเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากตับอ่อน ออกฤทธิ์โดยการนำน้ำตาลจากเลือดเข้าไปในเซลล์ของร่างกาย เพื่อใช้เป็นพลังงาน ในผู้ป่วยที่ขาดอินซูลินหรืออินซูลินไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ตามปกติ( ดื้อต่ออินซูลิน) ทำให้เซลล์ไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงจึงเกิดโรคเบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวานชนิดไหนควรใชั insulin

  • เบาหวานชนิดที่หนึ่งทุกราย
  • เบาหวานขณะตั้งครรภ์
  • เบาหวานที่มีโรคไต หรือตับ
  • เบาหวานชนิดที่สองที่ใช้ยาเม็ดลดน้ำตาลไม่ได้ผล
  • เบาหวานที่มีภาวะเครียด เช่น การติดเชื้อ ผ่าตัดเป็นต้น
  • ผู้ป่วยซึ่งไม่สามารถทนผลข้างเคียงของยาลดน้ำตาล
  • ผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งไม่สามารถคุมระดับน้ำตาลด้วยการคุมอาหาร หรือการออกกำลังกาย
  • ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลเกิน 250 มก%

อินซูลิน | ชนิดของอินซูลิน | การบริหารอินซูลิน | การผสมอินซูลิน | ตำแหน่งที่ฉีดอินซูลิน | การฉีดอินซูลิน

การรักษาอินซูลินด้วยยารับประทาน