ยาเม็ดลดน้ำตาลในเลือดยารักษาเบาหวาน Repaglinide

การรักษาโรคเบาหวานด้วยยา

การรักษาเบาหวานมุ่งเน้น เพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงปกติ และป้องกันโรคแทรกซ้อนในระยะยาว ในการรักษาเบาหวานมีหลักการที่สำคัญคือการควบคุมอาหาร และการออกกำลังกาย การรักษาจะไม่ได้ผลหากผู้ป่วยมาคุมอาหารหรือออกกำลังกาย ปัจจุบันการรักษาด้วยยา ได้รับความนิยมใช้ในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่สอง เนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้้

Repaglinide

หากมีอาการแพ้รุนแรงให้หยุดยาและพบแพทย์

หากมีผลข้างเคียงที่รุนแรงให้ปรึกษาแพทย์

กลไกออกฤทธิ์

ยาลดน้ำตาลนี้ออกฤทธิ์โดยการกระตุ้นตับอ่อนให้สร้างอินซูลิน แต่ยานี้ออกฤทธิ์เร็วโดยออกฤทธิ์หลังรับประทานอาหาร 15 นาที ทำให้น้ำตาลหลังอาหารลดลง เนื่องจากออกฤทธิ์สั้นจึงป้องกันภาวะน้ำตาลต่ำได้

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

ขนาดและวิธีการใช้ยา

ข้อควรระวัง และข้อห้ามใช้

การรักษาเบาหวานด้วยยารับประทาน