เชื้อ Streptococcus group B

เชื้อ Streptococcus group B เป็นเชื้อที่พบในลำไส้ และช่องคลอด ในคนปกติเชื้อนี้จะไม่เป็นอันตราย แต่สำหรับทารกอาจจะติดเชื้อนี้ และมีอาการรุนแรง ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่น โรคเบาหวาน โรคตับก็อาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อนี้

หากท่านเป็นคนที่ร่างกายปกติก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจหาเชื้อนี้ สำหรับคนตั้งครรภ์เมื่อตั้งครรภ์ไตรมาศที่3ก็ต้องตรวจหาเชื้อนี้ หากพบเชื้อนี้จะต้องได้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาเชื้อนี้

อาการของโรคติดเชื้อ Streptococcus group B

ทารกส่วนใหญ่จะไม่เป็นปัญหา มีเพียงส่วนน้อยที่ติดเชื้อนี้ อาการที่สำคัญคือ

สำหรับผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะพบเชื้อนี้ในลำไส้ ช่องคลอด กระเพาะปัสสาวะโดยที่ไม่มีอาการหรือป่วยเป็นโรค เชื้อนี้อาจจะก่อให้เกิดโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ แต่อาจจะรุนแรงเกิดโรคโลหิตเป็นพิษ ปอดบวม

สาเหตุ

แม้ว่าคนปกติจะพบเชื้อนี้ในลำไส้ ช่องคลอด แต่เชื้อก็ไม่ได้ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือติดต่อทางอาหารและน้ำดื่ม เชื้อนี้สามารถติดต่อจากแม่ไปสู่ทารกได้ สำหรับผู้สูงอายุที่ติดโรคนี้ก็ยังไม่ทราบกลไกการติดโรค

ปัจจัยเสี่ยงของการติดโรค

ทารกจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อนี้ในกรณี

ผู้ใหญ่

โรคที่เกิดจากการติดเชื้อ Group B strep

โรคแทรกซ้อน

การติดเชื้อ Group B strep infection อาจจะทำให้ทารกเสียชีวิต และเกิดโรคแทรกซ้อน

สตรีกำลังตั้งครรภ์

ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว

การตรวจและวินิจฉัย

การรักษา

การป้องกัน

หากพบเชื้อนี้ระหว่างตั้งครรภ์แพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะในระหว่างคลอดโดยจะให้ในราย

หากคลอดด้วยวิธีผ่าตัดก็ไม่จำเป็นต้องให้ยาปฏิชีวนะ