ความรุนแรงการติดเชื้อไวรัสแดงกิวมีอาการได้ 3 แบบคือ

ถุงยางคุมกำเนิด

การคุมกำเนิดมีได้หลายวิธีคือ IUD การใส่ห่วง, diaphragmถุงยางอนามัยสำหรับผู้หญิง, cervical cap และยาคุมกำเนิด pill แต่การใช้ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันทั้งการตั้งครรภ์์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้แก่โรค AIDS, chlamydia, genital herpers, genial warts, gonorrhea, hepatitis B, and syphilis ไม่ว่าจะมีเพศสัมพันธ์ทางปาก ช่องคลอด หรือทางทวารหนัก การป้องกันโรคติดต่อที่ได้ผลดีคือ

ข้อควรระวังการคุมกำเนิดชนิดอื่นคุมได้เฉพาะการตั้งครรภ์ไม่สามารถป้องการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ดังนั้นหากจะมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เราไม่ทราบว่ามีการติดเชื้อโรคหรือไม่ต้องสวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง หากไม่ยอมสวมก็ให้ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ทันที

ใครที่ต้องสวมถุงยางอนามัย


การสวมถุงยางปลอดภัย 100% หรือไม่

การใช้ถุงยางอนามัยให้ปลอดภัยสูงสุด

ถุงยางอนามัยเหมาะสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักหรือไม่

ใช้สารหล่อลื่นอย่างไร

การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องทำอย่างไร