สีปัสสาวะบอกอะไรกับเรา

สีปัสสาวะของคนปกติจะมีสีเหลืองอ่อน จนถึงเหลืองเข็มใสไม่ขุ่นสีเหลืองเกิดจากเกิดจากสาร Urochrome ในปัสสาวะ หลายท่านมาพบแพทย์เพราะสีของปัสสาวะเปลี่ยน

นอกจากการสังเกตสีปัสสาวะแล้ว ยังต้องสังเกตว่ามีอาการ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นด้วย เช่น

 • อาการกลั้นปัสสาวะไม่ได้

  ปัสสาวะคนปกติ

  ปัสสาวะขาวขุ่น

  ปัสสาวะสีแดงหรือชมภู

  ปัสสาวะมี Hemoglobin

  ปัสสาวะที่มี Methylene blue

 • ปัสสาวะบ่อยขึ้นหรือไม่
 • ปวดแสบขัดเวลาปัสสาวะหรือไม่
 • ปวดเอวหรือท้องน้อยหรือไม่
 • ชนิดของอาหารที่รับประทาน
 • ยาที่รับประทาน

การสังเกตสีของปัสสาวะทำได้ง่ายๆ ผู้ชายให้สังเกตสีเมื่อปัสสาวะเริ่มออก หรือสังเกตสีของน้ำในชักโครก ส่วนผู้หญิงสังเกตที่ชักโครก และกระดาษที่ใช้ซับปัสสาวะ ความผิดปกติของสีปัสสาวะที่พบได้

สีขาวแต่ขุ่น

ปัสสาวะขาว แต่ขุ่นมักจะพบในผู้ที่ดื่มนม เป็นปริมาณมากเกิดจากผลึกของ phosphate สาเหตุที่พบบ่อยอีกสาเหตุหนึ่ง คือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เช่น กรวยไตอักเสบ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ หรือเกิดจากมีน้ำเหลืองในปัสสาวะ ที่เรียกว่า Chyuria

ปัสสาวะออกมาเป็นสีอมแดง

ผู้มีปัสสาวะสีแดง มักจะรีบมาพบแพทย์สาเหตุที่สำคัญคือ

 • มีเลือดออกทางเดินปัสสาวะ เช่น นิ่ว เนื้องอก การติดเชื้อทางเดินระบบปัสสาวะ เมื่อเรานำปัสสาวะไปส่องกล้อง จะพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ
 • มี Hemoglobin ในปัสสาวะ ปกติ Hemoglobin จะอยู่ในเม็ดเลือดแดง ซึ่งไม่สามารถผ่านเข้ามาในปัสสาวะ การตรวจพบ Hemoglobin โดยที่ไม่มีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ หมายถึงเม็ดเลือดแดงมีการแตกตัว Hemolysis ทำให้ Hemoglobin ผ่านไตลงมาในปัสสาวะ อีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ทราบว่ามีการแตกของเม็ดเลือดแดง คือ การเจาะเลือดและนำไปปั่นเอาน้ำเหลืองมาดู จะพบว่าน้ำเหลืองเป็นสีชมภู
 • มี Myoglobin ในปัสสาวะ ปกติ Myoglobin จะพบในกล้ามเนื้อ หากกล้ามเนื้อมีการทำลายเช่น โรค Rhabdomyolysis จะทำให้มีสาร Myoglobin ในปัสสาวะซึ่งจะทำให้เกิดสีแดง เมื่อนำปัสสาวะไปส่องกล้องไม่พบเม็ดเลือดแดง และน้ำเหลืองในเลือดก็ใส
 • สีแดงของปัสสาวะเกิดจากอาหารที่รับประทาน เช่น Blackberries และ beets เนื่องจากมีสาร anthrocyanin
 • ยาที่ทำให้ปัสสาวะสีแดงได้แก่ phenytoin, phenothiazines

ปัสสาวะเป็นสีน้ำตาลออกทางดำ

เกิดจากปัสสาวะมี Myoglobin หรือมี Hemoglobin ในปัสสาวะทำให้ปัสสาวะออกสน้ำตาลไปทางดำ ภาวะที่พบได้บ่อยคือ ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกโดยเฉพาะจากยา Quinine ที่ใช้รักษาโรคมาลาเรีย หรือผู้ที่เป็นโรคเลือด G6PD Deficiency เมื่อได้ยาที่แพ้จะเกิดเม็ดเลือดแดงแตก นอกจากนั้นยังเกิดจากการรับประทานถั่วในปริมาณที่มาก หรือจากยา  L-dopa  methyldopa,chloraquine, primaquine, furazolidone,metronidazole, nitrofurantoin, cascara/senna laxatives, methocarbamol, and sorbitol

ปัสสาวะมีสีส้ม

ผู้ที่มีปัสสาวะสีส้มส่วนใหญ่เกิดจากยาและอาหารได้แก่  phenazopyridine (Pyridium)ซึ่งเป็นยารักษาอาการปัสสาวะขัด ยารักษาวัณโรค Rifampin, phenacetin, sulfasalazine, Vitamin C, riboflavin,และ carrots

ปัสสาวะเป็นสีน้ำเงิน

ผู้ที่มีปัสสาวะสีเขียวหรือน้ำเงินมักจะเกิดจากยา ยาที่พบบ่อยได้แก่ Methylene blue ใช้รักษาอาการปัสสาวะขัด นอกจากนั้นยังมียาอีกหลายชนิด เช่น Amitriptyline, indomethacin, resorcinol, triamterine, cimetidine, phenergan,และ multivitamins

การตรวจทางเคมี การตรวจด้วยกล้อง คีโตนในปัสสาวะ โปรตีนในปัสสาวะ สีปัสสาวะ

   
Free Sitemap Generator