การตรวจคุณสมบัติทางเคมี (Chemical examination)

 ส่วนประกอบทางเคมีที่สำคัญในปัสสาวะพบว่า 95% เป็นน้ำ 2.5 % เป็นยูเรีย อีก 2.5% เป็นสารอื่นๆ ถ้าแยกส่วนประกอบที่เป็นมิลลิกรัมออกมาในน้ำปัสสาวะ 100 ซีซี (ลูกบาศก์เซนติเมตร) จะพบว่ามี


ส่วนประกอบ

ปริมาณ (มิลลิกรัม)

1. Urea Nitrogen

682

2. Urea

1,459

3. Creatinin Nitrogen

36

4. Creatinin

97

5. Uric acid nitrogen

12.30

6. Uric acid

36.90

7. Amino nitrogen

9.70

8. Ammonia nit

57

9. Sodium

212

10. Potassium

137

11. Calcium

19.50

12. Magnesium

11.30

13. Chloride

314

14. Total sulphate

91

15. Inorganic sulphate

83

16. Inorganic phosphate

127

นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆ อีก ดังนี้ ได้แก่เอนไซม์ ฮอร์โมน ฮอรโมนเพศ ช่วยสร้างความกระชุ่มกระชวย ผิวพรรณดี ลดรอยย่นและความหย่อนยานสร้างสุขภาพจิตที่ดี ลดคลอเรสเตอรอลในเลือด ป้องกันกระดูกผุอินซูลิน คนที่เป็นเบาหวาน จะได้อินซูลินเข้าไปช่วยเสริมสร้างการเจริญอาหาร ฮอร์โมนเมลาโทนิน (Melatonin) พบในปัสสาวะตอนเช้า สารนี้ช่วยให้จิตใจสงบ ลดความกระวนกระวาย หลับสบาย

การตรวจทางเคมีในปัสสาวะ

การตรวจปัสสาวะด้วยกล้องจุลทรรศน์

ค่าผลการตรวจปัสสาวะ

รายการ ค่าปกติ

เม็ดเลือดขาว WBC(White Blood Cells)

ตรวจไม่พบ

เม็ดเลือดแดง RBC (Red Blood Cells )

ตรวจไม่พบ

เซลเยื่อบุทางเดินปัสสาวะ Epithelial Cells

Negative

น้ำตาลในปัสสาวะ Glucose

ตรวจไม่พบ

น้ำดี Bilirubin

ตรวจไม่พบ

ภาวะเป็นกรดในร่างกาย Ketones

ตรวจไม่พบ

ความถ่วงจำเพาะ Specific Gravity

1.003 – 1.030

เลือด Blood

ตรวจไม่พบ

ความเป็นกรด - ด่าง pH

4.6 - 8.0

โปรตีน Protein

ตรวจไม่พบ

สารที่ได้จากน้ำดี Urobilinogen

0.3-1.0 EU/dL

ภาวะติดเชื้อแบคทีเรีย Nitrite

ตรวจไม่พบ

เม็ดเลือดขาว Leukocytes

ตรวจไม่พบ

สี Color

สีเหลือง ใส

ไตทำหน้าที่ขับของเสียออกจากเลือด ดังนั้นการตรวจปัสสาวะสามารถบอกหน้าที่ของไต การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ และการทำงานของระบบอื่น

การตรวจทางเคมี การตรวจด้วยกล้อง คีโตนในปัสสาวะ โปรตีนในปัสสาวะ สีปัสสาวะ

   
Free Sitemap Generator