ยาลดไขมันในเลือด

ภาวะไขมันสูงในเลือด คือ ภาวะที่มีระดับไขมันชนิดต่างๆในเลือดสูงมากจนเกินไป เช่น โคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์

การมีไขมันในเลือดสูงทำให้ไขมันจับตามผนังหลอดเลือด เกิดภาวะหลอดเลือดตีบเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น คือเหมือนกับท่อระบายน้ำ ที่มีคราบตะกรันติดอยู่ ทำให้น้ำไหลยากขึ้น เมื่อปล่อยทิ้งไว้ ทำให้มีโอกาสเกิดภาวะความดันโลหิตสูง อวัยวะขาดเลือด ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต

 โรคไขมันในเลือดสูงได้ถูกตั้งสมญานามว่า เป็นนักฆ่าเงียบเช่นเดียวกับความดันโลหิตสูง เพราะจะไม่แสดงอาการจนกว่าร่างกายจะทนไม่ได้

ยาที่ใช้ในภาวะไขมันในเลือดสูง

โดยทั่วไปแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วย ที่เริ่มมีภาวะไขมันในเลือดสูงควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และลดหรือหยุดสูบบุหรี่ หากทำตามที่แพทย์แนะนำแล้วไม่สามารถควบคุมภาวะไขมันในเลือดสูงได้ แพทย์อาจจะแนะนำให้ผู้ป่วยใช้ยาร่วมด้วย ซึ่งยาที่ใช้สำหรับภาวะไขมันในเลือดสูงมีอยู่หลายกลุ่ม ได้แก่

การจะทราบได้ว่าเรามีภาวะไขมันในเลือดสูงหรือไม่ต้อง จะต้องเจาะเลือดตรวจระดับไขมัน 4 ชนิดคือ LDL , HDL , Triglyceride , Total Cholesterol

การตัดสินใจว่าควรต้องใช้ยาหรือไม่ก็ควรต้องให้แพทย์วินิจฉัย และพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับ ชนิดของไขมันในเลือดที่สูง และภาวะความรุนแรงของโรค ทั้งนี้แพทย์อาจให้ยา กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือมากกว่า 1 กลุ่มร่วมกัน

ในผู้ป่วยบางรายที่มีภาวะของโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด อาจให้แอสไพรินร่วมด้วย เพื่อป้องกันการอุดตันของลิ่มเลือด

ผลข้างเคียงของยา

ในผู้ป่วยบางราย การรับประทานยาลดไขมันอาจทำให้เกิดอาการแน่นท้อง คลื่นไส้ ท้องเสียได้ ผู้ป่วยบางรายที่ได้รับยากลุ่ม statins และ fibric acids derivatives อาจต้องตรวจการทำงานของตับเป็นครั้งคราว และบางรายอาจมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ จนเดินไม่ไหว

ยากลุ่ม nicotinic acid และ analogue อาจทำให้มีอาการคันและร้อนวูบวาบ อาการเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ทานยาทุกคน ดังนั้นหากผู้ป่วย มีอาการที่กล่าวถึงข้างต้นมากจนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ให้แจ้งแพทย์ประจำตัว หรือเภสัชกรทราบ เพื่อจะได้เปลี่ยนยาให้ ไม่ควรเปลี่ยนยาหรือหยุดยาเองนะคะ

ก่อนจะใช้ยา Statin หากท่านมีโรคหรือภาวะดังต่อไปนี้ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ

ตารางแสดงประสิทธิภาพในการลดไขมันของยาแต่ละชนิด

Atorva Fluva Pitava Lova Prava Rosuva Vytorin* Simva %↓ LDL-C
----- 40 mg 1 mg 20 mg 20 mg ----- ----- 10 mg 30%
10 mg 80 mg 2 mg 40 or 80 mg 40 mg ----- ----- 20 mg 38%
20 mg ----- 4 mg 80 mg 80 mg 5 mg 10/10 mg 40 mg 41%
40 mg -----   ----- ----- 10 mg 10/20 mg 80 mg 47%
80 mg -----   ----- ----- 20 mg 10/40 mg ----- 55%
  -----   ----- ----- 40 mg 10/80 mg ----- 63%

Atorva=Atorvastatin; Fluva=Fluvastatin; Pitava=Pitavastatin; Lova=Lovastatin; Prava=Pravastatin; Rosuva=Rosuvastatin; Simva=Simvastatin.

*No incremental benefit of Vytorin on cardiovascular morbidity and mortality over and above that demonstrated for simvastatin has been established.

References 

  1. Graham DJ, Staffa JA, Shatin D, Andrade SE, Schech SD, La Grenade L. Incidence of hospitalized rhabdomyolysis in patients treated with lipid-lowering drugs.JAMA. 2004;292:2585-90.
   
Free Sitemap Generator