ส่วนใหญของ่โรคไขข้อรับการรักษาด้วยยาแก้ปวดโดยเฉพาะกลถ่มยา NSAIDs ยาสเตียรอยด์ (ในกรณีที่โรคเป็นรุนแรง) ยากลุ่ม DMARDs และภูมิต้านทานแอนติบอดีเช่น infliximab และ adalimumab และ TNF นอกจากนั้นการทำ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด ก็สามารถช่วยให้ผู้ป่วยก็ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นฟูเร็วขึ้น

ยารักษาโรคข้อ

 

   
Free Sitemap Generator