ตัวโลน Pthirus pubis

ตัวโลน

เกิดจากตัวเชื้อที่เรียกว่า Pthirus pubis อาศัยอยู่ตามขน โดยเฉพาะบริเวณหัวเหน่า ดูดกินเลือดคนเป็นอาหาร หากอดอาหาร 24 ชั่วโมงตัวเชื้อจะตาย

การติดต่อตัวโลน

อาการของตัวโลนเป็นอย่างไร

การวินิจฉัยตัวโลน

การรักษาตัวโลน

การป้องกันตัวโลน