โรคหนองในแท้ Gonorrhea

เป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Neisseria gonorrhoea เชื้อนี้จะทำให้เกิดโรคเฉพาะเยื่อเมือก mucous membrance เช่น

gc

โรคนี้ติดต่ออย่างไร

อาการของโรคนี้เป็นอย่างไร

>>>>>>ผู้ชาย<<<<<

>>>>>>ผู้หญิง<<<<<

gc

การวินิจฉัย

เราสามารถรู้ว่าเป็นโรคหนองในแท้หรือไม่โดยการตรวจ

การรักษา

เนื่องจากผู้ที่ป่วยเป็นโรคหนองในแท้มักจะมีหนองในเทียมร่วมด้วยเสมอดังนั้นจึงต้องรักษาพร้อมกันทั้งสองโรค

การป้องกันติดโรคนี้

โรคแทรกซ้อนที่สำคัญ

>>>>>>ผู้ชาย<<<<<

>>>>>>ผู้หญิง<<<<<