การติดเชื้อ human papillomaviruses(HPV)

 

เราเรียกไวรัสกลุ่มนี้ว่า Human papillomaviruses (HPVs) ซึ่งมีมากกว่าร้อยชนิด

เนื่องจากเชื้อนี้บางชนิดอาจจะทำให้เกิดลักษณะเหมือนหูดจึงเรียกว่า papillomaviruses หูดนี้สามารถเกิดได้ที่มือและเท้า(อ่านที่นี่) และยังเกิดที่คอ และอวัยวะเพศ อ่านที่นี่

หูดที่อวัยวะเพศเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งเกิดจากเชื้อ HPV ได้มากกว่าร้อยชนิด คนส่วนใหญ่ได้รับเชื้อหูดและไม่มีอาการและหายเองได้ แต่หูดบางชนิดสามารถอยู่ได้เป็นปีโดยที่ไม่เกิดอาการ และเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง

เชื้อไวรัวหูดจะอาศัยอยู่เซลล์ผิวที่เรียกว่า Sqamous cell ซึ่งพบได้ที่ส่วนบนของผิวหนัง ปากมดลูก ช่องคลอก ทวาน ส่วนปลายของอวัยวะเพศชาย ปากและคอ

การติดเชื้อ human papillomaviruses(HPV) ทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้าง

เนื่องเชื้อนี้ติดต่อทางเพศสัมพันธุ์จึงทำให้โรคนี้เป็นกันมากในวัยเจริญพันธุ์ โรคที่พบจากการติดเชื้อนี้ได้แก่

เชื้อ (HPVs) ที่ทำให้เกิดมะเร็งได้น้อย

เชื้อไวรัสหูดบางชนิดจะมีโอกาสเป็นมะเร็งได้น้อยได้แก่ HPVs type 6 และ 11 ทำให้เกิดโรคหูดที่เรียกว่า condyloma acuminatum

เชื้อ (HPVs) ที่ทำให้เกิดมะเร็งได้มาก

หากว่าเชื้อหูดที่อวัยวะเพศหรือทวารหนักซึ่งเกิดจากเชื้อข้างล่างจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ค่อนข้างมาก ทำให้มีโอกาสเกิดมะเร็งค่อนข้างสูง เชื้อดังกล่าวได้แก่ชนิด

ไม่ว่าเชื้อ HPV ชนิดที่มีความเสี่ยงต่อมะเร็งจะสูง หรือต่ำร่างกายจะกำจัดออกหมดในสองปีประมาณร้อยละ 90 ของคนที่ติดเชื้อ

เชื้อ HPV ทำให้เกิดมะเร็งได้ที่ไหนบ้าง

นอกจากเชื้อ HPV จะทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกแล้วเชื้อนี้ยังทำให้เกิดมะเร็งได้อีกหลายแห่ง

ผู้ชายจะเป็นมะเร็งที่เกิดจากการติดเชื้อ HPV หรือไม่

ดังที่ทราบกันว่าการติดเชื้อ HPV ติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ ดังนั้นจะว่าว่าผู้ชายมีการติดเชื้อนี้บ่อยพอๆกับผู้หญิง แต่การวินิจฉัยอาจจะยากกว่าผู้หญิง เนื่องจากไม่มีอาการ นอกจากนั้นก็ยังพบวาการติดเชื้อบางสายพันธุ์ของ HPV จะทำให้เกิดมะเร็งที่อวัยวะเพศ และรอบทวารหนัก

การติดเชื้อ HPV รักษาได้หรือไม่

ประมาณร้อยละ70 ของผู้ป่วยร่างกายจะมีภูมิและกำจัดเชื้อออกจากร่างกายในหนึ่งปี ประมาณร้อยละ90 จะกำจัดออกหมดในสองปี เรายังไม่มียารักษาการติดเชื้อ HPV ที่เรารักษาคือรักษาเซลล์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการติดเชื้อ เช่นการกำจัดเอาหูดออก

การป้องกันการติดเชื้อ HPV

การป้องกันการติดเชื้อ HPV ที่ดีคือการหลีกเลี่ยงหรือสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้

การติดต่อของเชื้อ HPV

การติดเชื้อ HPV ติดจากการร่วมเพศไม่ว่าทางช่องคลอดหรือทางทวารหนัก ไม่ติดต่อทางเลือด หรือติดต่อทางผิวหนัง การติดต่อจากแม่ไปลูก หรือการติดต่อจากปากไปอวัยวะเพศ หรือการสัมผัสภายนอกโดยไม่ได้ร่วมเพศมักจะไม่ติดต่อ

การติดเชื้อ HPV และการเกิดมะเร็งปากมดลูก

โรคหงอนไก่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง