ฝีมะม่วง Lymphogranuloma Venereum (LGV)

เป็นโรคติดเชื้อเรื้อรังของต่อมน้ำเหลืองที่เกิดจากเชื้อโรค Chlamydia trachomatis เชื้อแบคทีเรียนี้ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผู้ป่วยที่มาด้วยก้อนที่ขาหนีบและปวด หรือที่ชาวบ้านเรียกไข่ดันบวมซึ่งพบได้บ่อยโรคนี้เกิดจากเชื้อ Chlamydia trachomatis ผู้ป่วยอาจจะไม่ทันสังเกตเห็นแผลที่อวัยวะเพศ

ฝีมะม่วง

อาการของโรคฝีมะม่วง

อาการของโรคฝีมะม่วงมีอาการ 4 แบบใหญ่ๆด้วยกันได้แก่

  1. แผลที่อวัยวะเพศ มีแผลที่อวัยวะเพศชายหรือหญิง แผลนี้จะไม่ปวด
  2. ต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบโต มีหนองไหลออกจากต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบ
  3. ท่อปัสสาวะอักเสบ
  4. การอักเสบของรูทวาร มีเลือดหรือหนองออกมาจากทวารหนัก มีอาการปวดเบ่งอุจาระ

อาการของโรคแบ่งออกเป็นระยะได้แก่

Primary lymphogranuloma venereum (LGV)

Secondary LGV

ระยะ Tertiary LGV

การวินิจฉัยโรคฝีมะม่วง

ผู้ป่วยที่มีการอักเสบของต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบโต กดเจ็บและตรวจไม่พบหลักฐานว่าเป็นโรค เริม ซิฟิลิส หรืแผลริมอ่อน ให้สงสัยว่าเป็นโรคนี้ ยืนยันการวินิจฉัยโดยการเจาะเลือดตรวจหาภูมิ

การรักษาฝีมะม่วง

ยาที่ใช้รักษาได้แก่ Doxycyclin 100mg เช้า-เย็นเป็นเวลา 21 วัน หรือ erythromycin 500 mg วันละ 4 ครั้งเป็นเวลา 21 วัน หรือ Azithromycin 1 g รับประทานสัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา 3 สัปดาห์

โรคแทรกซ้อน