อัณฑะอักเสบ |ท่อนำเชื้ออักเสบ Epididymitis

หรือจะเรียกว่าอัณฑะอักเสบก็ได้ สาเหตุสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยเจริญพันธ์คือเชื้อ C. trachomatis หรือ N. gonorrhoeae แต่อาจจะเกิดจากเชื้ออื่นก็ได้ในกรณีที่ร่วมเพศทางทวารหนัก ทั้งหมดเกิดการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และอาจจะมีท่อปัสสาวะอักเสบซึ่งอาการน้อยจนไม่ทันสังเกต นอกจากนั้นอัณฑะอักเสบอาจจะเกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ หรือการสวนท่อปัสสาวะ

อาการของอัณฑะอักเสบเฉียบพลัน

สำหรับผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้อาจจะเป็นโรคอัณฑะอักเสบเรื้อรัง

อาการอัณฑธอักเสบจากโรคคางทูม

การตรวจร่างกาย

การวินิจฉัย

การรักษา

การรักษาอื่นๆ