โรคปีกมดลูกอักเสบ Pelvic inflamatory disease

โรคปีกมดลูกอักเสบหรืออุ้งเชิงกรารนอักเสบ เป็นการติดเชื้อของมดลูก หรือรังไข่ หรือท่อรังไข่ เป็นการติดเชื้อที่รุนแรงหากรักษาอาจจะทำให้เสียชีวิต การติดเชื้อของโรคปีกมดลูกอักเสบ อาจจะทำลายท่อรังไข่ รังไข่หรืออวัยวะใกล้เคียง หากไม่รักษาอาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนเป็นหมัน หรือเสียชีวิต เชื้อที่เป็นสาเหตุคือ gonorrhea,chlamydia แต่ก็อาจจะเกิดเชื้อที่อยู่ในช่องคลอดของคนปกติ สาเหตุเป็นทั้งการติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือเกิดตามธรรมชาติก็ได้

คนเป็นโรคนี้ได้อย่างไร

เกิดจากเพศสัมพันธ์

เชื้อที่เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยได้แก่ หนองใน และ chlamydia

ไม่ได้เกิดจากเพศสัมพันธ

อาการของผู้ป่วยมีอะไรบ้าง

การวินิจฉัย

Major criterior Minor criterior
ประวัติปวดท้องน้อยทั้งสองข้าง ย้อมมูกจากปากมดลูกพบเชื้อหนองใน
ตรวจภายในเจ็บเมื่อโยกมดลูก อุณหภูมิมากกว่า 38
ตรวจภายในกดเจ็บที่ปีกมดลูก ตรวจนับเม็ดเลือดขาวได้มากกว่า 104 เซลล์/มล
  ตรวจ ultrasound ได้ก้อนที่ปีกมดลูก
  serum reative protein >1
  เจาะบริเวณปีกมดลูกได้หนอง

เกณฑ์การวินิจฉัยต้องมี major ครบ 3 ข้อและมี minor ข้อใดข้อหนึ่ง

การรักษาอุ้งเชิงกรานอักเสบ

เมื่อไรต้องนอนโรงพยาบาล

การรักษาด้วยยา

โรคแทรกซ้อนอุ้งเชิงกรานอักเสบ

การป้องกันโรคอุ้งเชิงกรานอักเสบนี้ต้องทำอย่างไร