โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เป็นในผู้หญิง บางโรคไม่มีอาการแสดงอะไรที่บ่งบอกว่าเราเป็นโรค ท่านอาจจะได้รับเชื้อในขณะที่ยังไม่ได้ตั้งครรภ์ หรืออาจจะได้รับเชื้อในขณะที่ตั้งครรภ์แล้วก็ได้ โรคที่มีอาการแสดงมักจะได้รับการรักษา แต่โรคที่ไม่มีอาการแสดงอาจจะส่งปัญหาต่อการตั้งครรภ์ หรือส่งผลต่อทารกในครรภ์ จึงจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่คุณผู้หญิงต้องทราบเกี่ยวกับโรคนี้ รวมทั้งวิธีป้องกันและรักษา สำหรับท่านผู้ชายก็ควรจะมีบทบาทในการป้องกันมิให้นำเชื้อจากผู้อื่นไปสู่ภรรยา และบุตรของท่าน

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อะไรที่มักจะเป็นในคนตั้งครรภ์

จากสถิติที่รวบรวมไว้ในอเมริกาจะพบว่าโรคที่พบบ่อยได้แก่ ช่องคลอดอักเสบ Bacterial vaginosis และเริม Herpes simplex รองลงมาได้แก่ Chlamydia ,Trichomoniasis, Gonorrhea ,Hepatitis B ,HIV, Syphilis

ผลของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่อคนท้องและลูก

ก่อนการตั้งครรภ์ควรจะตรวจหาอะไรบ้าง

ตามคำแนะนำขององค์การควบคุมโรคติดต่อแนะนำให้คนที่คิดจะตั้งครรภ์ต้องตรวจหาโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถรักษาในขณะตั้งครรภ์ได้หรือไม่

การป้องกันโรคติดต่อสำหรับการตั้งครรภ์