การติดเชื้อ Trichomonase

เชื้อ Trichomanase เป็น Protozoa เซลล์เดียวชื่อว่า Trichomanas vaginalis จากชื่อก็ทราบว่ามักจะติดเชื้อบริเวณช่องคลอด ส่วนผู้ชายก็สามารถติดเชื้อที่ท่อปัสสาวะได้เหมือนกัน เป็นการติดเชื้อปรสิตเซลล์เดียว เกิดจากการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แต่อย่างไรก็ตามเชื้อสามารถอยู่ได้ 24 ชั่วโมงในสภาพที่ชื้น ดังนั้นอาจจะติดจากผ้าเช็ดตัว

การติดต่อของการติดเชือ Trichomonase

ติดทางทางเพศสัมพันธ์จากชาย-หญิงหรือหญิง-หญิง

อาการของผู้ที่ป่วยเป็นโรคการติดเชื้อ Trichomonase นี้เป็นอย่างไร

สำหรับผู้ชายอาจจะไม่มีอาการ หรืออาจจะมีอาการระคายเคืองหลังปัสสาวะหรือมีหนองไหลเล็กน้อย สำหรับผู้หญิงจะมีอาการตกขาวสีเหลืองกลิ่นเหม็น ปวดหลังปัสสาวะหรือปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ คันบริเวณอวัยวะเพศ แต่บางคนก็มีอาการเพียงเล็กน้อย

ผู้ชายและผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ อาการที่สำคัญคือ

ระฟักตัวกี่วัน

หลังจากรับเชื้อ 5-28 วันจึงจะเกิดอาการของโรค

ท่านจะทราบอย่างไรว่าติดเชื้อนี้

การรักษา

การป้องกัน