ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย

ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคที่เรียเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดในวัยเจริญพันธ์ มักจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดที่เจริญเติบโต โรคนี้ไม่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หากเป็นโรคนี้จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคช่องเชิงกรานอักเสบ

อาการของช่องคลอดอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

อาการของช่องคลอดอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

ประมาณร้อยละ50จะไม่มีอาการแต่ทราบจากการตรวจภายในประจำปี อาการที่พบบ่อยได้แก่

การวินิจฉัยช่องคลอดอักเสบ

แพทย์จะตรวจภายใน และนำตกขาวไปตรวจโดยการส่องกล้องก็จะวินิจฉัยโรคได้

การรักษาช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย

ยาที่ใช้รักษาได้แก่  metronidazole (Flagyl) และ clindamycin (Cleocin). ซึ่งมีทั้งยาเม็ดและครีม