อากรปวดศีรษะที่ควรเฝ้าระวัง

ท่านผู้อ่านควรพบแพทย์หากมีอาการดังต่อไปนี้

  • ปวดศีรษะอย่างรุนแรง และเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน โดยไม่มีสัญญาณเตือน หรือมีการเพิ่มของความรุนแรงตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
  • ปวดศีรษะจากการได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ และมีอาการ คลื่นไส้ ตาพร่า กล้ามเนื้ออ่อนแรง
  • ปวดศีรษะร่วมกับการชัก
  • ปวดศีรษะอย่างเฉียบพลันโดยที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
  • ปวดศีรษะเมื่อ ไอ จาม หรือมีการก้มตัว หรือเบ่งอุจาระ
  • ปวดศีรษะเป็นอย่างต่อเนื่อง
  • ปวดศีรษะร่วมกับไข้
  • ปวดศีรษะร่วมกับซึมลง
  • ปวดศีรษะเฉียบพลันในผู้ป่วยเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง